ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
KU CZCI ALFREDA LITYŃSKIEGO

.....W dniu 8 września 2000 r. odbyło się w Wigierskim Parku Narodowym uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Alfreda Lityńskiego (1880-1945) - twórcy nowoczesnej limnologii polskiej, kierownika Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach, inicjatora ochrony jeziora Wigry. Brązowa tablica, wykonana społecznie przez warszawskiego rzeźbiarza Bogdana Chmielewskiego, umieszczona została na kamieniu przed budynkiem dyrekcji Parku.

.....W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa hydrobiologów - uczestników odbywającego się w poprzednich dniach w Białymstoku XVIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, przedstawiciele lokalnych władz, mediów, dyrekcja i pracownicy WPN.

Powitanie gości przez dyrektora WPN
Powitanie gości. Przemawia dyrektor Parku - Zdzisław Szkiruć.

Prof. Bogdan Chmielewski
Twórca tablicy
- prof. Bogdan Chmielewski
.....W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali: dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego - Zdzisław Szkiruć, prezes Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego - prof. Andrzej Górniak, oraz nestor polskich limnologów - prof. Gabriel Brzęk.

.....Prof. Andrzej Górniak scharakteryzował działalność i wielki wkład Alfreda Lityńskiego w rozwój hydrobiologii polskiej oraz przypomniał jego inicjatywy prowadzące do objęcia unikatowego kompleksu jezior wigierskich ochroną.

Prof. Andrzej Górniak

Prezes PTH - prof. Andrzej Górniak

Prof. Gabriel Brzęk
Przemawia prof. Gabriel Brzęk

.....Prof. Gabriel Brzęk, który zdobywał swą rozległą wiedzę m.in. uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez Alfreda Lityńskiego w Stacji Hydrobiologicznej nad Wigrami, w wzruszający sposób omówił osobowość wielkiego uczonego, przedstawił jego życiorys oraz losy kierowanej przez niego Stacji.

.....Odsłonięcia tablicy dokonali profesorowie Gabriel Brzęk i Andrzej Górniak. Po zakończeniu tej uroczystości, hydrobiolodzy udali się na wycieczkę prezentującą wybrane środowiska wodne i walory kulturowe Parku, odwiedzając m.in. Suchar I, dolinę rzeki Czarna Hańcza oraz uczestnicząc w rejsie po jeziorze Wigry. Całodzienny pobyt licznej grupy limnologów w Parku zaowocował pomyslami na realizację kilku tematów badawczych - m.in. badań nad ramienicami oraz zorganizowania w przyszłym roku obozu naukowego poświęconego badaniom makrofauny bezkręgowej śródleśnych jezior dystroficznych - sucharów.

Na wycieczce
Wycieczka w dolinę Czarnej Hańczy

Powrót