a_weglarz_weglarz_wyroz_w_III_nagroda
fot. Anna Węglarz - wyróżnienie w III grupie wiekowej