Piotr Pieczyński

Co każdy powinien wiedzieć o zagrożeniu pożarowym lasu

...

W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.

Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Średnio w roku powstaje około 3,5 tysiąca pożarów na powierzchni ponad 5 tys. ha. Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania pożarów lasu.

Pożar łąk (fot.M.K)

Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku

Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Wczesną wiosną w lesie występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje. W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować pożar.

Okres jesienny z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe lasu w poszczególnych porach roku są warunki pogodowe. Od nich zależy podatność lasu na zapalenie. Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego mają:

W Wigierskim Parku Narodowym, w okresie od 1.04 do 31.10, występuje ok. 30 dni szczególnie niebezpiecznych pożarowo. Najczęściej okres ten przypada na dni wiosenne a następnie na koniec lata.

Co to są stopnie zagrożenia pożarowego ?

Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego. W okresie od 1.04 do 31.10 pomiary dokonywane są codziennie i podawane do wiadomości Służb Leśnych a w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego również do radia i telewizji. Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:

Po wystąpieniu 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9 była niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo.

W WPN informacje o stopniach uzyskasz od leśniczego i znajdziesz na specjalnych tablicach, jak ta obok.

Bezpieczne zasady zachowania się w lesie

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić ognisko zawiadom leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu, dostosuj się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodź na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

P A M I Ę T A J !

Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

inne nowości ............................................................................................................. strona główna

...