Podstawy prawne działalności
Wigierskiego Parku Narodowego

  

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego na lata 2022 - 2023

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.Urz.MK.2020.4)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm., tekst ujednolicony Dz.U. 2018 poz.1614  0,8 Mb)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) ( 1,2 Mb, tekst ujednolicony, stan na dzień 17 listopada 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2013 r., poz. 400)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25, poz. 133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1997 Nr 24 poz. 124.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego (Dz.U. 1988 Nr 25 poz. 173)

  

  

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Maciej Łapiński
Data wytworzenia:  04.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  04.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  22.12.2021 r. 14:17