...

STAROSTWO POWIATOWE w AUGUSTOWIE

  

 • staraniem Starostwa oraz Komisji Promocji Powiatu, Kultury Fizycznej i Turystki Rady Powiatu, wydano folder oraz mapę powiatu augustowskiego;
 • w lipcu i sierpniu, w auli Zespołu Szkół Budowlano-Elektrycznych w Augustowie można oglądać wystawę "GRUDZIEŃ '70".

  

STAROSTWO POWIATOWE w SEJNACH

  

 • powstała Polsko-Litewska Izba Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego, której zadaniem jest wspieranie rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, a także rolnictwa ekologicznego, folkloru i etnokultury;
 • ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy gminnych opracowano powiatowe programy z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Przewidywany termin realizacji obejmuje lata 2001 - 2020;
 • rozpoczęła się akcja przepisywania się mieszkańców powiatu sejneńskiego z Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych do Branżowej Kasy Chorych w Warszawie.

  

STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH

  

 • w maju przebywała w Powiecie Müritz (Niemcy) 70 osobowa delegacja Powiatu Suwalskiego pod przewodnictwem Pani Beaty Ordonowskiej - Starosty Suwalskiego. Uczestnicy delegacji pracowali z partnerami niemieckimi w 5 branżowych grupach tematycznych nad dalszym rozwojem współpracy i rozwoju wzajemnych kontaktów;
 • Powiat Suwalski został pełnoprawnym członkiem stowarzyszonym Europejskiej Fundacji Jezior i Lasów FONDELF;
 • Forum Samorządowe Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego i Ziemi Sejneńskiej było gospodarzem Walnego Zgromadzenia Europejskiej Fundacji Jezior i Lasów FONDELF. Podczas spotkania wybrano władze Fundacji. Pani Beata Ordonowska została jednym z dwóch wiceprezydentów tej organizacji;
 • w lipcu tego roku, młodzież z Powiatu Suwalskiego spędzi wakacje w Niemczech, w ramach projektu "Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży LATO 2001";
 • w lipcu, w Berlinie odbędzie się spotkanie partnerów projektu "Zrównoważony Europejski Rozwój Gospodarczy SEED", w którym udział weźmie Starosta Suwalski;
 • w sierpniu gośćmi Regionu Suwalskiego będzie delegacja Departamentu Jura z Francji.

  

URZĄD GMINY KRASNOPOL

  

 • 25 maja Rada Gminy uchwaliła "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnopol";
 • w czerwcu miejscowość Krasnopol reprezentowała Powiat Sejny w turnieju "Aktywizacja społeczności wiejskiej", który odbył się w Niećkowie, gmina Szczuczyn;
 • kontynuowane są prace przy budowie Gimnazjum w Krasnopolu.

  

URZĄD GMINY SUWAŁKI

  

 • Krystian Adamejt, uczeń VI kl. Szkoły Podstawowej w Poddubówku, został mistrzem województwa podlaskiego szkół podstawowych w lekkiej atletyce;
 • o 3 km wzrośnie w Gminie powierzchnia dróg asfaltowych (wsie Dubowo II, Nowa Wieś, Kropiwne Stare);
 • grupa dzieci z terenu Gminy, została skierowana na kolonie letnie profilaktyczno-terapeutyczne do Soli k. Żywca i Jastarni;
 • 3 czerwca odbył się VII Zjazd Miejsko-Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych;
 • 22 czerwca Samorząd Mieszkańców wsi Stary Folwark, zorganizował nad Wigrami atrakcyjną imprezę - "Noc Świętojańską".

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł