Nr 3/2001

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Jarosław Borejszo 

      

NA ZIELONYM SZLAKU

   

 

   

   

Zapraszam dzisiaj na główną trasę turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego - szlak wokół Wigier oznakowany kolorem zielonym. Trasa ta nosi imię Antoniego Patli zmarłego w 1977 roku popularyzatora walorów krajoznawczych Suwalszczyzny, wybitnego przewodnika i działacza PTTK. Szlak zaprojektował Lechosław Herz (podobnie jak całą pozostałą sieć szlaków pieszych w WPN). Trasa wokół Wigier funkcjonuje od 1990 roku, kiedy to po raz pierwszy została oznakowana wraz z pozostałymi szlakami WPN. 

   

Początek i koniec szlaku znajduje się w Starym Folwarku, naprzeciw bramy do ośrodka PTTK. Przebiega przez następujące miejscowości: Tartak, Magdalenowo, Wigry, Czerwony Folwark, Rosochaty Róg, Mikołajewo, Czerwony Krzyż, Zakąty, Krusznik, Bryzgiel, Gawrychrudę, Słupie, Cimochowiznę, Leszczewek.

   

Trasa jest bardzo malow- nicza. Pokazuje perłę suwal- skich jezior od różnych stron. Przecina uroczą dolinę Czarnej Hańczy i mija inne jeziora wi- gierskie - Leszczewek, Mulicz- ne, Okrągłe i Mulaczysko. Wędrując będziemy obcować z fascynującą przyrodą - ukwie- conymi łąkami, mrocznymi borami świerkowymi, podmok- łymi torfowiskami. Pokonamy liczne pagórki i zagłębienia. Zobaczymy piękne zabytki kultury, z pokamedulskim ze- społem klasztornym na czele. Miniemy wsie z interesującymi budynkami drewnianymi i gli- nianymi.

 Wędrówkę szlakiem można wzbogacić, przemierzając znajdujące się blisko dwie ścieżki edukacyjne - „Płazy” w Rosochatym Rogu i „Jeziora” w Słupiu. Szczególnie piękne widoki będzie można podziwiać z wież widokowych w Kruszniku, Bryzglu i Gawrychrudzie. W gorące dni warto zażyć kąpieli w czystych wodach Wigier i innych jezior. Po drodze będzie można również coś zjeść - punkty gastronomiczne i sklepy są w Starym Folwarku, Gawrychrudzie i Bryzglu. Są to też najlepsze miejscowości do rozpoczynania i kończenia kolejnych wycieczek po szlaku - mają połączenia autobusowe do Suwałk lub Augustowa. Długość całej trasy wynosi prawie 45 km, dlatego gdyby chcieć pokonać ją pieszo, to wycieczkę trzeba podzielić przynajmniej na dwa etapy. Natomiast nawet niezbyt doświadczeni rowerzyści bez problemu okrążą Wigry w ciągu jednego dnia. Pieszym turystom proponuję poświęcić 3 dni na wędrówkę dookoła Wigier.

   

Pierwszego dnia pokonamy odcinek ze Starego Folwarku do Bryzgla, o długości 22,5 km. Główne atrakcje to wylęgarnia ryb WPN w Tartaku (udostępniona do zwiedzania od sierpnia do października), zespół poklasztorny w Wigrach, stare budownictwo we wsi Rosochaty Róg, wiekowe bory sosnowe i świerkowe Obwodu Ochronnego Mikołajewo oraz panorama z wieży widokowej w Kruszniku. Na całej trasie otwierają się wspaniałe widoki na jezioro Wigry, jego zatoki i kościół wigierski. Po tej dość długiej i wyczerpującej wycieczce drugi dzień można potraktować bardziej wypoczynkowo i tylko przejść z Bryzgla do Gawrychrudy (6 km). Na początku warto odwiedzić nową platformę widokową na zachodnim krańcu Bryzgla. Dalej szlak prowadzi przez urozmaicone lasy Obwodu Ochronnego Powały. Kilkakrotnie będziemy przechodzić przez tory uruchomionej w tym roku Wigierskiej Kolei Wąskotorowej.

Na zielonym szlaku w okolicach Krusznika (fot. M.Kamiński)

Można dłużej zabawić na polanie Powały albo wzbogacić program wycieczki o zwiedza- nie niedawno otwartej ścieżki edukacyjnej „Jeziora”. Znajduje się ona w rejonie Słupia, a jej trasa częściowo pokrywa się z naszym szlakiem.

Trzeciego dnia pokonamy trasę z Gawrychrudy do Starego Folwarku, o długości 16,5 km. W większości przebiega ona pośród zróżnicowanych drzewostanów Obwodów Ochronnych Słupie, Gawarzec i Leszczewek.

Będziemy przechodzić brzegiem jeziora Mulicznego (strefa ochrony ścisłej), systemem kładek w poprzek niezwykłej doliny Czarnej Hańczy, a na koniec pośród malowniczych pól i łąk wsi Cimochowizna i Leszczewek. Wzdłuż szlaku napotkamy wiele miejsc do przenocowania. Przyzagrodowe pola namiotowe i kwatery u rolników znajdują się we wszystkich większych wsiach. 

   

Szlak wokół Wigier jest interesujący przez cały rok. Ale szczególnie polecam wycieczki jesienią, kiedy nie będzie już męczących upałów, a kolorowe liście dostarczą dodatkowych wrażeń.

   

 

Eremy i kościół w Wigrach (fot. M.Kamiński)

   

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł