Opis
 WPN

  

  

Opis przedsięwzięcia grantowego

 

  

   "Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami”

 

 

Opis:

Wigierski Park Narodowy realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności Wigierskiego Parku Narodowego dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, osób starszych i z małymi dziećmi.

Zaplanowane działania będą przeprowadzane w dwóch głównych lokalizacjach: budynku Dyrekcji WPN oraz na planowanej trasie dla osób ze specjalnymi potrzebami w Krzywem.

Wartość grantu: 515 237,00 PLN

 

 

 

Działania w ramach grantu będą obejmowały:

  • Budowę toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Wykonanie instalacji umożliwiających kontakt głosowy i wzrokowy z pracownikami WPN.
  • Dostosowanie wystawy przyrodniczej „Nad Wigrami” dla osób ze specjalnymi potrzebami: tablice z symbolami do komunikacji alternatywnej, przygotowanie strefy odpoczynku, poprawa oznakowania eksponatów, wykonanie tablicy z planem tyflograficznym budynku, preparacja okazów dermoplastów - zwierząt do poznawania dotykiem.
  • Stworzenie zaplecza do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży specjalnymi potrzebami: boxy edukacyjne, pomoce do komunikacji alternatywnej, organizacja zajęć dla grup ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakup pomocy do zajęć terenowych;
  • Zakup defibrylatora AED oraz zestawu do udrażniania dróg oddechowych.
  • Wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w pętlę indukcyjną.
  • Doposażenie wypożyczalni sprzętu turystycznego w sprzęt dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami: rowery elektryczne, przyczepki rowerowe, rower rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie terenowe dziecięce i przystawka elektryczna do wózków inwalidzkich.
  • Oznakowanie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Urządzenie trasy dla osób ze specjalnymi potrzebami, która będzie zaczynać się bezpośrednio przy budynku Dyrekcji WPN i będzie stanowić ważny element grupowych zajęć edukacyjnych przeprowadzanych w budynku. Na trasie znajduje się wystawa etnograficzna, która w 2021 r. została przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Planuje się tu wykonanie tablic ze znakami do komunikacji alternatywnej. Przewiduje się udostępnienie dla osób ze specjalnymi potrzebami kładek na istniejącej ścieżce edukacyjnej "Las". Kładki prowadzą przez las podmokły i stanowią niezwykle atrakcyjny punkt na trasie. Wymagają jednak modernizacji dla poprawy bezpieczeństwa poruszania się osób niedowidzących i z ograniczeniami ruchowymi. Dalsza część planowanej trasy prowadzić będzie do jeziora dystroficznego Suchar II. Planujemy wykonanie tam miejsca odpoczynku nad wraz z wyrównaniem i utwardzeniem dojścia od głównej drogi. Dla osób z większą mobilnością zaplanowane jest ustawienie ławek w kilku miejscach wzdłuż ścieżek edukacyjnych. Na trasie powstaną też punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, tablicą ze znakami do komunikacji alternatywnej oraz ogólną informacją dla osób korzystających z trasy.
  • Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano przeszkolenie pracowników Parku z zakresu pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, obsługi i edukacji osób ze specjalnymi potrzebami oraz przeprowadzanie audytu strony internetowej pod kątem dostępności.