Wigierski Park Narodowy

Krzywe 82, 16-402 Suwałki

www.wigry.org.pl

wigry_pn@su.onet.pl


 

 

 

Wigierski Park Narodowy

  

Konferencja Edukacyjno-Naukowa „Jezioro Wigry”

  

Stary Folwark, 21-22 maja 2009 r.

   

 

W dniach 21-22 maja 2009 roku odbyła się w Starym Folwarku, dzięki pomocy  finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, konferencja edukacyjno-naukowa „Jezioro Wigry”. Obrady prowadzono w Muzeum Wigier.

 

Celem konferencji była:

- prezentacja dotychczasowych osiągnięć w badaniach jeziora Wigry w ostatnich latach,

- prezentacja możliwości wykorzystania jeziora Wigry do celów edukacyjnych,

- prezentacja metod ochrony jeziora Wigry.

 

Konferencja objęła sesje referatowe, sesję posterową, sesję terenową - rejs po jeziorze Wigry, a także zwiedzanie Muzeum Wigier.

 

Poniżej prezentujemy program konferencji oraz treść wybranych referatów.


Program

Czwartek 21 maja 2009 r.

10:30 Zakwaterowanie

Obrady w sali konferencyjnej „Muzeum Wigier” w Starym Folwarku
(przewodniczy prof. dr hab. Bogusław Zdanowski)

11:00 Otwarcie Konferencji
         dr Maciej Kamiński, dr Lech Krzysztofiak
11:15 Uwagi o sedymentacji osadów w jeziorze Wigry ( 740 kB)
         prof. dr hab. Jacek Rutkowski
11:35 Ile lat ma jezioro Wigry?  ( 2381 kB)
         dr inż. Natalia Piotrowska
11:55 Wieloletnia zmienność temperatury wody jeziora Wigry
         dr hab. Włodzimierz Marszelewski  ( 482 kB)
12:15 Zmienność zawartości metali ciężkich w jeziorze Wigry w ujęciu kartograficznym ( 1077 kB)
         mgr inż. Anna Kostka
12:35 Przerwa na kawę
12:50 Procesy dekalcyfikacji wód jeziora Wigry ( 656 kB)
         mgr inż. Konrad Stawecki, prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
13:10 Procesy zasilania wewnętrznego w fosfor wód jeziora Wigry ( 627 kB)
         mgr inż. Konrad Stawecki, prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
13:30 Ocena wieloletnich zmian stanu trofii jeziora Wigry przy wykorzystaniu wskaźników opartych na

         strukturze zespołów Rotifera ( 4002 kB)
         dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin
14:00 Obiad
15:30 Bruzdnice (Dinophyta) jeziora Wigry i zbiorników przyległych

         – gatunki nowe, rzadkie, inwazyjne
         dr Paweł Michał Owsianny, dr inż. Magdalena Grabowska

15:50 Aktualna struktura zooplanktonu skorupiakowego Wigier
         mgr inż. Maciej Karpowicz, mgr Adam Cudowski, prof. dr hab. Andrzej Górniak
16:10 Wyniki pilotażowego rozpoznania dna jeziora Wigry z zastosowaniem hydroakustycznego systemu

         RoxAnn Groundmaster
        dr Andrzej Osadczuk

16:30 Dyskusja

16:50 Sesja posterowa
17:30 Zwiedzanie Muzeum Wigier
19:00 Kolacja
 

  
Piątek 22 maja 2009 r.

8:00 Śniadanie


Obrady w sali konferencyjnej „Muzeum Wigier” w Starym Folwarku
(przewodniczy dr hab. Włodzimierz Marszelewski)

9:00 Makrofauna bezkręgowa jeziora Wigry i wybranych jezior WPN ( 4963 kB)
       dr Andrzej Kołodziejczyk
9:20 Raki jeziora Wigry ( 258 kB)
       doc. dr hab. Tadeusz Krzywosz, mgr inż. Piotr Traczuk
9:40 Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry ( 242 kB)
       dr hab. inż. Witold Białokoz, dr inż. Łucjan Chybowski, mgr inż. Michał Osewski

10:15 Sesja terenowa – rejs po jeziorze Wigry
         przewodniczy dr Lech Krzysztofiak
11:40 Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach 2005-2008 ( 4077 kB)
         dr inż. Dorota Zawadzka, mgr inż. Jerzy Zawadzki
12:00 Przestrzenna i sezonowa zmienność stężeń CO2 w jeziorze Wigry ( 1690 kB)
         mgr Anna Paprocka
12:20 Jezioro Wigry w edukacji przyrodniczej
         mgr inż. Joanna Adamczewska
12:40 Przerwa na kawę

12:55 Ochrona jeziora Wigry ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk objętych siecią Natura 2000
        dr Lech Krzysztofiak

13:20 Dyskusja i zakończenie Konferencji

14:00 Obiad
  

  

  

  

  
 

 

Dofinansowano ze środków

Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej