Ocalić od zapomnienia ...
Wstęp / Specyfika regionu / Narzędzia rolnicze / Wyposażenie domu / Rzemiosła i wytwórczość / Budownictwo /
Strój ludowy / Lista ofiarodawców / Piśmiennictwo / Wigierski Park Narodowy
  

 
  

  

Pokaz przędzenia na wystawie etnograficznej WPN (fot.M.K)
Pokaz przędzenia wełny
na wystawie etnograficznej
w Krzywem


Wstęp

Prezentujemy Państwu internetową wersję opracowania będącego plonem konkursu "Ocalić od zapomnienia" oraz przewodnikiem po wystawie etnograficznej Wigierskiego Parku Narodowego. W czasie trwania konkursu były zbierane różnorakie przedmioty reprezentujące minioną już kulturę materialną z okolic jeziora Wigry. Przedmioty te ofiarowali życzliwi ludzie żyjący w Parku i w jego najbliższym sąsiedztwie.

Cele konkursu były wielorakie, jednak najważniejszy koncentrował się na poszerzeniu wiedzy społeczeństwa o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym okolic jeziora Wigry. Zmiany społeczne i kulturowe powodują zanikanie technologii i wychodzenie z użytku przedmiotów domowych, rolniczych, rzemieślniczych stworzonych ręką ludzką, z miejscowych rodzimych surowców: gliny, drewna, łyka czy też półproduktów włókien, takich jak len i konopie.

Zgromadzono cenne eksponaty, które utraciły już swoje użytkowe znaczenie. Ekspozycja pokazuje jak szybko niedawna jeszcze teraźniejszość staje się przeszłością. Ponadto wystawa pomoże kształtować wyobraźnię historyczną, przynależność do rodzimego, narodowego dziedzictwa, które łączy społeczność kulturowo i duchowo.

Niniejsza prezentacja bazuje na następujących materiałach:
tekst: Elżbieta Sadkowska-Szkiruć i
Maciej Ambrosiewicz, współpraca Maciej Kamiński
zdjęcia:
Maciej Kamiński
opracowanie i wykonanie strony:
KAJA Suwałki

   

   dalej »