Zachęcamy do aktywnego udziału

w ochronie przyrody Wigierskiego Parku Narodowego!

  

  

Uczestnicząc w akcji „Wolontariat dla Wigier” zyskujesz:

swój wkład w ochronę przyrody Jeziora Wigry i jego okolicy;

rozwój swoich zainteresowań przyrodą;

doświadczenie, które może przydać się na studiach lub w pracy zawodowej;

aktywnie spędzony czas w otoczeniu przyrody;

nowe znajomości z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.

  

  

Wolontariuszem może być każdy, kto:

chce aktywnie wspierać ochronę przyrody;

ma ukończone 18 lat;

spełnia stawiane poszczególnym zadaniom wymagania;

zaliczył test wiedzy i uczestniczył w szkoleniu, jeżeli w opisie zadania jest to wymagane.

  

  

Minimalna długość pobytu Wolontariusza i świadczenia pracy wolontariackiej to 7 dni (tydzień),

w tym 2 dni wolne i 1 dzień na szkolenie i zapoznanie się z miejscem i sposobem wykonywania świadczeń.

  

  

Na czas pełnienia wolontariatu Wolontariusz otrzymuje na własność koszulkę i elementy identyfikujące (identyfikator, znaczek, nalepka itp.). W przypadku prac wymagających lepszego zabezpieczenia wolontariusz otrzyma odzież ochronną (którą należy zwrócić po zakończeniu wolontariatu), w zależności od potrzeb także inne środki ochrony indywidualnej, niezbędne narzędzia i materiały do wykonania zadania. Ponadto każdy wolontariusz otrzymuje kartę wstępu do parku na czas trwania wolontariatu, dzięki której może zwiedzać wszystkie obiekty WPN.

  

  

Zakwaterowanie Wolontariuszy:

2 pokoje jednoosobowe w siedzibie Dyrekcji WPN w miejscowości Krzywe (2 osoby),

1 pokój dwuosobowy przy leśniczówce Lipowe (2 osoby),

pokoje gościnne przy Ośrodku Edukacji Środowiskowej WPN – Słupie (7 osób),

pokoje gościnne przy leśniczówce Lipniak (5 osób).

Warunki w pokojach są w standardzie schroniskowym – łóżko bez pościeli, WC, prysznic (ciepła woda), kuchenka, lodówka, naczynia. Trzeba mieć ze sobą własny śpiwór.

  

Skrócona (szczegóły w zakładce Praca dla wolontariuszy) oferta pracy dla wolontariuszy w 2016 r. przedstawia się następująco :

  

Lp.

Termin

/liczba dni /liczba osób

Zadanie

1

wiosna-lato
/ 6 dni / 2 osoby

Sprzątanie szlaków i brzegów jezior i rzek

2

Kwiecień - maj
/ 3 tygodnie / 2-4 osoby

Prace porządkowe na wystawie etnograficznej (czyszczenie eksponatów, prace porządkowe
w salach wystawowych) i wokół wystawy (czyszczenie dużych eksponatów
– maszyn rolniczych)

3

cały rok
/ 5 dni / 2 osoby

Rozbiórka starego ogrodzenia

4

cały rok
/ 5 dni / 2 osoby

Pomoc przy wyznaczaniu powierzchni próbnych (przeciwdziałanie szkodnikom drzew)

5

2-4 osoby
/ 4-6 dni

Konserwacja drewnianej infrastruktury turystycznej (malowanie płotu i stołów)

6

lipiec-wrzesień
/ 3 tygodnie / 4 osoby

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin (niecierpka gruczołowatego)

7

kwiecień-maj
/ 4-5 dni / 2-4 osoby

Oczyszczenie i konserwacja elementów placu zabaw w Krzywem

8

kwiecień – maj
/ 1-2 osoby / 2-4 dni

Prace porządkowe w terenie (Dziupla)

9

kwiecień – maj
/ 1-2 osoby / 1-2 dni

Prace porządkowe w terenie (ścieżki dydaktyczne – Las i Suchary)

   

   

Chcesz zostać Wolontariuszem WPN? - Zgłoś się!

  

Przed zgłoszeniem koniecznie zapoznaj się z Regulaminem „Wolontariatu dla Wigier”,

a następnie wypełnij i prześlij drogą mailową pliki zgłoszeniowe do koordynatora wolontariatu:

 

Załącznik 1: Zgłoszenie wolontariusza na wybrane zadanie: ( 325 kb) lub ( 365 kb)

  

Załącznik 2: Ankieta zgłoszeniowa na wolontariat: ( 343 kb) lub ( 375 kb)

  

  

  

Kontakt z koordynatorem wolontariatu Joanną Górecką: e-mail: goreckaj@wp.pl

lub telefonicznie: 87 563 01 52.

   

   

   

Powrót

   

© Wigierski Park Narodowy