Nr 2/2003

TURYSTYKA, WĘDKARSTWO, REKREACJA

   

Lubosza Wesołowska 

      

Ścieżka edukacyjna

"JEZIORA"

(1)

 

Od 2001 roku w rejonie dawnej wsi Słupie funkcjonuje ścieżka edukacyjna „Jeziora”. Jej trasa przebiega pomiędzy trzema jeziorami: Wigrami, Sucharem Wielkim i jeziorem Długim. Odwiedzający te piękne miejsca turyści mogą zapoznać się z historią i geomorfologią terenu oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o jeziorach i otaczającym zbiorniki wodne lesie - jego roślinności i żyjących w nim zwierzętach. 

  

Trasa ścieżki edukacyjnej „Jeziora” (M.Romański)

  

Ścieżka znajduje się w południowej części jeziora Wigry i rozpoczyna się nad Zatoką Słupiańską, koło półwyspu Łysocha. Aby do niej dotrzeć, należy dojechać do wsi Gawrych Ruda, np. autobusem miejskim z Suwałk do końcowego przystanku we wsi. Następnie trzeba iść pieszo asfaltem, skręcając koło kościoła w lewo, minąć wylęgarnię ryb oraz bar „Jawora” i wchodząc w las dojść do Zatoki Słupiańskiej. Do tego miejsca można również dojechać rowerem lub samo- chodem (pozostawiając samochód na parkingu). Początek ścieżki edukacyjnej oznaczony jest tablicą informacyjną ze szczegółową mapą ścieżki.

   

Trasa prowadzi przez teren zróżnicowany pod względem trudności. Odcinek pomiędzy przystankiem drugim a siódmym jest bardzo łatwy do przebycia i przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo; można go pokonać w jedną stronę w czasie około 35 minut. Również pozostałe odcinki, z wyjątkiem drogi pomiędzy tablicą informacyjną a drugim przystankiem, są niezbyt trudne do pokonania przez osoby niepełnosprawne - wystarczy niewielka pomoc osoby towarzyszącej.

  

 

Całą ścieżkę można przebyć w czasie około półtorej godziny. Trasa została oznakowana - należy zwracać uwagę na wymalowane na drzewach lub tabliczkach znaki ścieżki: białe kwadraty z ukośnym, niebieskim paskiem.

  

O walorach i charakterystycznych cechach jezior: Wigry, Suchar Wielki i Długie możemy dowiedzieć się z tablic na przystankach 1, 8 i 11.

   

Przystanek 1 – Oprócz ogólnych danych o jeziorze Wigry jak: głębokość, powierzchnia, itd., tablica informuje o głównych kierunkach ochrony ichtiofauny w wodach wigierskich: restytucji gatunków, zwiększaniu liczebności dużych ryb drapieżnych, biomanipulacji. W 1975 roku jezioro Wigry zostało wpisane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody UICN) na listę najcen- niejszych akwenów świata (Projekt „Aqua”). W 1998 roku Międzynarodowe Towarzystwo Limno- logiczne (SIL) objęło jezioro Wigry programem pomocy naukowej i lobbingu na rzecz jego ochrony. 

  

Przystanek 8 – Suchar Wielki jest naj- większym spośród zbiorników humotroficznych (bogatych w substancje humusowe) wystę- pujących na terenie parku. Od 1985 roku jest objęty ochroną ścisłą. Woda w sucharach ma charakterystyczną, brunatną barwę, bardzo niskie pH (jest kwaśna), niską koncentrację wapnia oraz substancji biogennych (fosforu, azotu, sodu, potasu). 

   

Suchar Wielki (fot. M.Kamiński)

  

   

ciąg dalszy    

   

   

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł