Nr 4/2001

  HISTORIA, TRADYCJA, KULTURA   

 

Andrzej Strumiłło 

SZTUKA WIZUALNA

na terenie parku

(1)

 

  

Człowiekowi dane zostało postrzeganie piękna. Było ono zawsze obok prawdy i dobra wysoko lokowane w systemie wartości. Ludzie porządkujący pojęcia estetyki wyróżnili piękno naturalne i piękno sztuki. To pierwsze zawarte jest w Naturze, to drugie wymaga uczucia, myśli i działania ludzkiego.

  

Jednym z powodów utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego było piękno jego krajobrazu, bogactwo form natury, różnorodność gatunków i zjawisk przyrodniczych.

  

Klasztor wigierski o świcie (fot. M.Kamiński)

  

Wiele z tego co człowiek tu stworzył w procesie dziejowym harmonijnie wpisało się w formy natury, stanowiąc z nią nierozdzielną całość godną szacunku i ochrony. Myślę nie tylko o monumentalnym założeniu Klasztoru Wigierskiego, przed którym stają autokary zagranicznych turystów, ale i starym domu wśród wiekowych drzew na skraju wsi, gdzie na ganku wygrzewa się kot.

  

Zawsze dostrzegałem związki pomiędzy poziomem kultury duchowej człowieka, a jego stosunkiem do Natury. Zawsze też czułem jak kontakt z Naturą wzmacnia moją wrażliwość oraz zdolności rozumienia innych, trudnych spraw życia.

  

Dlatego też od czasu powstania województwa suwalskiego, to znaczy od połowy lat siedemdziesiątych, byłem współorganizatorem spotkań wigierskich „Sztuka i Środowisko”. Szeroka formuła tych spotkań gromadziła przez kilkanaście lat grono wybitnych artystów i naukowców, którzy w ówczesnym uwarunkowaniu starali się zrobić jak najwięcej dla przyrody i kultury na Suwalszczyźnie. 

  

  

 

  

Plonem ich pracy były wystawy, książki, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami, programy dla Wigierskiego, Suwalskiego i Mazurskiego Parków Krajobrazowych, dla Wigierskiego Parku Narodowego oraz Zielonych Płuc Polski.

  

Kontynuacją międzynarodowej współpracy artystów na terenie Parku były dwukrotnie warsztaty Kunstring - Krąg Sztuki, realizowane przez WPN przy współudziale Parku Narodowego Műritz z Niemiec w połowie lat dziewięćdziesiątych, podczas których artyści z kilku krajów realizowali swoje wizje sztuki przyjaznej krajobrazowi, korzystając z materiałów lokalnych.

  

Rzeźbiarz przy pracy (fot. M.Kamiński)

  

Od roku 1997 corocznie w Maćkowej Rudzie, a w roku bieżącym na Słupiu, odbywały się Międzynarodowe Plenery Rzeźby w Granicie „Integrart” z udziałem artystów polskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, niemieckich, francuskich, włoskich, szwedzkich, tybetańskich, koreańskich i amerykańskich. Rzeźbiarze kuli w kamieniu narzutowym, poznawali okolicę, problemy parku i jego mieszkańców. Rezultaty ich pracy były eksponowane w Krzywem, Sejnach, Gołdapi, Suwałkach, Białymstoku, Wilnie, Mińsku i Warszawie. Wydano kilka starannie opracowanych katalogów.

  

Jedna z rzeźb powstałych podczas Integrart'2001
(fot. M.Kamiński)

 

 

ciąg dalszy   

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł

.

.