Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

   

  

  

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  


 Strona główna
 Opis projektu
 Aktualności
 Nadchodzące
 wydarzenia
 Materiały
 do pobrania
 Poradnik
 Archiwum
 Sprawozdania
 Literatura
 WPN

  

  

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

  

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji

oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Projekt pt.
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59;
e-mail:zarząd@nfos.org.pl) we współpracy z parkami narodowymi.