Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 1/2012

   

Z życia WPN-u

Obce gatunki
- rdestowiec

Jezioro Wigry
coraz cieplejsze

Leszczyna

Fotoreportaż

Pierwsze łodzie
nad Wigrami

Szlak kolejki
wąskotorowej

"Gdzie diabeł
nie może ..."

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

Początek numeru

  Strona główna

Nr 1/2012

 Z ŻYCIA PARKU   

Fot. Józef Koncewicz

 

  

GDZIE TA ZIMA?

  

 (1 z 2) 

  

  

…to pytanie zadawaliśmy sobie niemal wszyscy aż do końca stycznia, kiedy to wreszcie jak na Suwalszczyznę przystało, powróciły śniegi i mrozy. Na początku stycznia można było już zobaczyć kwitnące przylaszczki, których zakwitanie zwykle zwiastuje przechodzenie pierwiośnia w przedwiośnie. Wszystkich odwiedzających nas gości zapraszamy, aby zaglądali na stronę http://www.wigry.win.pl/
meteo/pogoda.php
, gdzie znajdują się aktualne informacje pogodowe ze stacji meteorologicznej zainstalowanej w grudniu przy siedzibie parku w Krzywem.

  

● W 2012 roku kwartalnik „Wigry” (z do- datkami „Na miedzy” i „Wigierkiem”) będzie ukazywał się dzięki dotacji na realizację przedsięwzięcia pt. „NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY ....” przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Poza kwartalnikiem wydamy kalendarz na rok 2013 i zaprosimy Państwa na wiele spotkań, imprez i warsztatów. Na stronie internetowej poświęconej projektowi znajdą się: terminarz wydarzeń, aktualności oraz publikacje do pobrania w formie plików pdf.

 

Zimowa Akademia Przyrody Fot. Joanna Adamczewska

 

● Zimowa Akademia Przyrody zorganizo- wana w czasie ferii, była pierwszą imprezą przedsięwzięcia pt. „NIE BÓJMY SIĘ PRZYRODY ....” i cieszyła się dużym zainteresowaniem. W programie nie zabrakło ciekawych wykładów, konkursów, zajęć praktycznych. Uczestnicy dzielnie przeprawiali się przez zaśnieżone ścieżki i szlaki parku, szukając porostów czy też skamieniałości, ukrytych wcześniej przez prowadzących zajęcia pod śniegiem. Wiele radości sprawiły zadania praktyczne – rozmaite tradycyjne i przestrzenne prace plastyczne – kartka i papierowy bóbr, maski zająca bielaka i wiewiórki, zimowy łoś. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu prezesa Zarządu Koła Wędkarskiego „Pstrąg” Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach, Pana Antoniego Ignatowicza i współpracowników, starsi uczestnicy spotkań mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na kartę wędkarską.

 

● ONZ ustanowiła rok 2012 Między- narodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Skąd to zainteresowanie energią? Energia daje ludzkości wiele możliwości, napędza nasz postęp cywilizacyjny. A jednocześnie jedna na pięć osób na naszej planecie nie ma dostępu do elektryczności! Blisko 3 miliardy ludzi korzystają z drewna, węgla lub wysuszonych zwierzęcych odchodów do ogrzewania się i gotowania. W krajach rozwiniętych problemem jest uzależnienie się od paliw kopalnych i niska efektywność energetyczna, co skutkuje stale rosnącą emisją CO2. Klimat ociepla się także na Suwalszczyźnie – piszemy o tym w artykule „Jezioro Wigry coraz cieplejsze”. Ogłoszenie roku 2012 Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi ma zwiększyć świadomość tych problemów oraz mobilizować do międzynarodowych działań, wspierania inicjatyw mających na celu poprawę dostępu do energii, promocję nowych technologii związanych z energią odnawialną, poprawiania efektywności energetycznej.

 

● Zima zagościła u nas na początku lutego. Trwające prawie miesiąc duże mrozy (nocą temperatura powietrza spadała nawet do około -30oC) ścięły grubym lodem wszystkie jeziora parku. W pierwszych dniach marca temperatura powietrza oscylowała w okolicach zera i wtedy pracownicy Pracowni Naukowo-Edukacyjnej zdecydowali o poborze zimowych prób planktonu skorupiakowego z jeziora Wigry, gdyż od wielu lat takie badania nie były tu prowadzone. Próby planktonowe pobrano z miejsc, w których latem 2007 roku pobierali próby hydrobiolodzy z Białegostoku (m.in. na zatoce Zadworze, Plosie Wigierskim, Zatoce Hańczańskiej, w okolicy wyspy Kamień). Wyniki będą podstawą porównania składu gatunkowego oraz liczebności letniego i zimowego zooplanktonu jeziora Wigry.

 

 

 

 

     

Pobieranie prób siatką planktonową, okolice półwyspu Dąbek, grubość lodu 30 cm, głębokość wody 32 m.

Fot. Maciej Romański

 

● W lutym i marcu, zgodnie z planem zadań ochronnych parku, na niektórych odcinkach brzegu jeziora Wigry koszono trzcinę. Usunięcie części szuwarów ma na celu poprawę warunków tarliskowych dla ryb. Łącznie wykoszono około 20 hektarów trzcinowiska. Dzięki temu zabiegowi, łatwiejsza będzie także w niektórych miejscach obserwacja dna jeziora podczas rejsów edukacyjnych naszą łodzią z przeszklonym dnem - „Leptodora II”.

 

Koszenie trzciny w okolicach Starego Folwarku.

Fot. Wiesława Malinowska

 

● W parkowej wylęgarni ryb w Tartaku od listopada inkubowana jest ikra sielawy i siei pozyskana z jeziora Wigry oraz dostarczona przez trzech rybackich użytkowników jezior spoza terenu parku. Zarybienie wigierskich wód sielawą i sieją z własnego wylęgu planujemy przeprowadzić w kwietniu.

 

Do naszej wylęgarni trafiło około 265 litrów ikry sielawy i około 60 litrów ikry siei, z której wyhodujemy blisko 43 miliony sztuk wylęgu sielawy i 50 tysięcy sztuk wylęgu siei.

Fot. Krzysztof Bulkowski

 

● W tym roku nieco wcześniej niż w poprzednich latach odbył się przetarg na wykonawców zadań ochronnych w lasach WPN-u. Oferty złożyły firmy, które mają już doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac na terenie parku. Wygrały te, które zaproponowały najniższą cenę za wykonanie wszystkich prac w poszczególnych leśnictwach. Na terenie Obwodów Ochronnych: Lipniak, Gawarzec i Słupie wygrała oferta ZUL Antoni Olszewski, w Leszczewku, Lipowem i Wysokim Moście pracować będzie ZUL Jolanta Bogdanowicz, w Kruszniku i Mikołajewie ZUL Stanisław Barszczewski zaś na Powałach ZUL Jarosława Kuźnickiego . Ponieważ zima w styczniu była dość łagodna, wykonawcy ruszyli do prac mających na celu regulację składu gatunkowego drzewostanów, jak i porządkowanie stanu sanitarnego lasu.

  

  

  

  

  

ciąg dalszy   

  

  

  

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł