Rejestr zmian  BIP
Wigierskiego Parku Narodowego
  

Nazwa strony

Data i czas zmiany

Użytkownik
dokonujący zmiany

Opis zdarzenia

 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 28.12.2009 12:25  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto stare ogłoszenia
 Zarządzenia
  i decyzje
 19.12.2009 07:38  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 17/2009
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 16.12.2009 09:25  Maciej Łapiński  Dodano wyniki przetargu
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 15.12.2009 16:31  Maciej Kamiński  Usunięto stare wyniki,
 poprawiono formatowanie ogłoszeń
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 15.12.2009 13:55  Maciej Łapiński  Dodano wyniki przetargu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 15.12.2009 13:55  Maciej Łapiński  Dodano zestawienie ofert
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 07.12.2009 10:15  Maciej Łapiński  Dodano odpowiedzi na zapytania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 04.12.2009 16:05  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Analizy działalności
 WPN-u
 03.12.2009 11:01  Maciej Kamiński  dodano analizę działalności parku
 w roku 2008
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.12.2009 10:53  Maciej Kamiński  usunięto nieaktualne ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 02.12.2009 10:00  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 01.12.2009 13:50  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 01.12.2009 10:25  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 12.11.2009 13:05  Maciej Łapiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.11.2009 16:53  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.11.2009 06:45  Maciej Kamiński  dodano nowe ogłoszenie,
 usunięto stare ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 05.11.2009 08:15  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 Zarządzenia
  i decyzje
 02.11.2009 09:10  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w Zarządzeniu nr 21/2008
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 30.10.2009 10:35  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Podstawy prawne
 działalności WPN-u
 27.10.2009 19:57  Maciej Kamiński  wprowadzono tekst jednolity ustawy
 o ochronie przyrody
 Zarządzenia
  i decyzje
 27.10.2009 10:17  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w zalaczniku
 do Zarządzeniu nr 21/2008
 Jednostki organizacyjne
 Wigierskiego Parku
 Narodowego
 14.10.2009 07:23  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w jednostkach organizacyjnych
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 21.09.2009 13:10  Maciej Łapiński  dodano wyniki
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 18.09.2009 12:45  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje -
 projekty aktów
 prawnych
 14.09.2009 14:37  Maciej Kamiński  dodano projekty aktów prawnych
 do konsultacji społecznych
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 14.09.2009 10:01  Maciej Łapiński  modyfikacja SIWZ
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 12.09.2009 23:51  Maciej Kamiński  wprowadzono zmiany
 w ogłoszeniu, usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 08.09.2009 11:50  Maciej Łapiński  dodano odpowiedz do zapytania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 08.09.2009 08:48  Maciej Łapiński  dodano odpowiedz do zapytania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 08.09.2009 07:25  Maciej Łapiński  dodano odpowiedz do zapytania
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 04.09.2009 09:00  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.09.2009 11:00  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.09.2009 10:30  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 18.08.2009 10:40  Maciej Łapiński  skopiowano informacje o wyborze oferty
 z ogłoszeń do wyników
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.08.2009 10:40  Maciej Łapiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.08.2009 11:40  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 28.07.2009 14:48  Maciej Kamiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty,
 usunięto stare ogłoszenia o wynikach
 Struktura
 organizacyjna
 14.07.2009 11:26  Maciej Kamiński  dodano Regulamin Organizacyjny WPN-u
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.07.2009 12:43  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.07.2009 12:10  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 10.07.2009 09:00  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.07.2009 15:03  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 03.07.2009 09:50  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 25.06.2009 08:25  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 18.06.2009 11:00  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w Zarządzeniu nr 21/2008
 Jednostki organizacyjne
 Wigierskiego Parku
 Narodowego
 16.06.2009 09:40  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w jednostkach organizacyjnych
 Zarządzenia
  i decyzje
 26.05.2009 13:20  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w Zarządzeniu nr 1/2009
 Zarządzenia
  i decyzje
 16.04.2009 13:50  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w Zarządzeniu nr 3/2006
 Jednostki organizacyjne
 Wigierskiego Parku
 Narodowego
 06.04.2009 09:22  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w jednostkach organizacyjnych
 Jednostki organizacyjne
 Wigierskiego Parku
 Narodowego
 02.04.2009 11:10  Maciej Łapiński  wprowadzono
 zmiany w jednostkach organizacyjnych
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 02.04.2009 09:00  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w zawiadomieniu o wyborze oferty,
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 01.04.2009 07:55  Maciej Łapiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty,
 wprowadzono zmiany
 w zarządzeniu nr 21/2008
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 25.03.2009 12:40  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 19.03.2009 08:35  Maciej Łapiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 16.03.2009 14:17  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zarządzenia
  i decyzje
 10.03.2009 08:33  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w zarządzeniu  nr 21/2008
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 23.02.2009 10:43  Maciej Kamiński  uzupełniono  zawiadomienie
 o wyborze oferty
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 20.02.2009 13:26  Maciej Kamiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty,
 usunięto nieaktualne zawiadomienie
 Zarządzenia
  i decyzje
 19.02.2009 07:20  Maciej Łapiński  korekta w zarządzeniach
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 17.02.2009 11:14  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie, usunięto nieaktualne
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 16.02.2009 07:20  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.02.2009 14:33  Maciej Kamiński  dodano zapytanie
 i odpowiedź dot. ogłoszenia
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 11.02.2009 09:22  Maciej Łapiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty
 Zarządzenia
  i decyzje
 10.02.2009 13:30  Maciej Łapiński  wprowadzono zmiany
 w Zarządzeniu nr 21/2008
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 10.02.2009 09:43  Maciej Kamiński  korekta metryczki informacji
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 09.02.2009 11:00  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 03.02.2009 07:40  Maciej Łapiński  dodano zawiadomienie o wyborze oferty
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 02.02.2009 12:40  Maciej Łapiński  poprawiono błędy w ogłoszeniu
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 29.01.2009 13:10  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 29.01.2009 12:40  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia i decyzje  27.01.2009 14:45  Maciej Kamiński  dodano Zarządzenie nr 20/2008
 usunięto nieaktualne zarządzenie
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 26.01.2009 12:31  Maciej Kamiński  dodano ogłoszenie,
 usunięto nieaktualne
 Rejestr zmian WPN  21.01.2009 10.00  Maciej Łapiński  usunięto i zarchiwizowano rejestr
 zmian dokonanych w 2008 r.
 Zamówienia publiczne
 wyniki
 21.01.2009 07:30  Maciej Łapiński  podano zawiadomienie o wyborze oferty
 Zamówienia publiczne
 ogłoszenia
 13.01.2009 09:00  Maciej Łapiński  dodano ogłoszenie
 Zarządzenia
  i decyzje
 12.01.2009 10:00  Maciej Łapiński  dodano zarządzenie nr 1/2009

  

archiwum: zmiany w 2009 roku
archiwum: zmiany w 2008 roku
archiwum: zmiany w 2007 roku
archiwum: zmiany w 2006 roku
archiwum: zmiany w 2005 roku
archiwum: zmiany w 2004 roku
archiwum: zmiany w 2003 roku

 

Metryczka informacji:
Wytworzył:  Maciej Kamiński 
Wprowadził:  Maciej Kamiński 
Data wytworzenia:  13.07.2003 r. 
Data udostępnienia:  13.07.2003 r. 
Ostatnia modyfikacja:  03.01.2010 r.  07:25