Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

OGŁOSZENIA

  

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego

i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

  

  

  

ZAPROSZENIE

  

do uczestnictwa w III spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004

  

  

Trzecie z pięciu zaplanowanych spotkań dyskusyjnych-warsztatów rozpocznie się 20 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00 w Ośrodku Edukacji Środowiskowej nad Zatoką Słupiańską jeziora Wigry (w załączeniu mapka ( 950 kb) z lokalizacją).

  

Spotkanie poświęcone będzie ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt Wigierskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska.

  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego: http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/plany/po_index.htm.

  

Spotkanie ma charakter otwarty, po wcześniejszym zgłoszeniu obecności, koniecznym ze względów organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 17 czerwca 2013 roku, telefonicznie pod nr 87 5632550 lub pisemnie – wypełniając i wysyłając załączoną kartę zgłoszenia [ (98 kb); (125 kb)] – mailem, zwykłą pocztą lub faksem.

  

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu ochrony.

 

 

Jacek Łoziński
Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

PROGRAM

 

10.00 – 10.15 Informacje ogólne na temat wykonywanego planu ochrony.

10.15 – 14.30 Prezentacja wyników prac i dyskusja w ramach operatów ochrony gatunkowej:

  1. roślin,

  2. grzybów,

  3. zwierząt,

według następującego schematu:

a) zakres i metoda inwentaryzacji,

b) wyniki inwentaryzacji, w tym waloryzacja obszaru WPN, ocena dotychczasowych zmian,

c) ocena zagrożeń,

d) ocena dotychczasowej ochrony,

e) ocena stanu ochrony,

f) proponowanie cele i kierunki działań ochronnych,

g) inne wnioski wynikające z potrzeb ochrony gatunkowej (np. turystyka, edukacja),

z przerwą od 12.00 do 12.30.

  

14.30 obiad w miejscu spotkania.

  

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dyskusja będzie prowadzona również po obiedzie.

Warsztaty będzie prowadził prof. dr hab. Czesław Hołdyński z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie.