Opis projektu
 Aktualności
 Ogłoszenia
 Podstawy prawne
 Kalendarium
 Materiały
 do pobrania
 Konsultacje
 społeczne
 Archiwum
 Strona główna
 WPN-u
 Inne projekty

  

  

  

ZAPROSZENIE

     

do uczestnictwa w II spotkaniu dyskusyjnym – warsztatach w ramach konsultacji społecznych dotyczących prac nad projektem planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska PLH200004

 

 

Drugie z pięciu zaplanowanych spotkań dyskusyjnych-warsztatów, rozpocznie się 14 marca 2013 roku, o godzinie 10.00 w Muzeum Wigier w miejscowości Stary Folwark (w załączeniu mapka ( 930 kb) z lokalizacją).

  

Spotkanie poświęcone będzie ekosystemom wodnym

Wigierskiego Parku Narodowego.

  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na niniejszej stronie internetowej.

  

Spotkanie ma charakter otwarty, po wcześniejszym zgłoszeniu obecności, koniecznym ze względów organizacyjnych. Prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 11 marca 2013 roku, telefonicznie pod nr 87 5632550, lub pisemnie – wypełniając i wysyłając załączoną kartę zgłoszenia ( 97 kb 123kb).

  

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia planu ochrony.

  

Jacek Łoziński

Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego

  

  

PROGRAM  
10.00 – 10.20 Informacje ogólne na temat wykonywanego planu ochrony.
10.20 – 12.00 Prezentacja i dyskusja: wyniki inwentaryzacji stanu przedmiotów ochrony, waloryzacja obszarów wodnych WPN, ocena stanu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych, ocena dotychczasowych zmian, ocena zagrożeń, ocena dotychczasowych metod ochrony ekosystemów wodnych. Prezentują wykonawcy „Operatu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych”.
12.00 – 12.20 Przerwa na kawę.
12.20 – 14.00 Prezentacja i dyskusja: koncepcja ochrony ekosystemów wodnych Wigierskiego Parku Narodowego, cele ochrony, propozycje ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, koncepcja działań ochronnych, turystyka, rekreacja i wędkarstwo na wodach WPN-u. Prezentują wykonawcy „Operatu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych”
14.00 – 14.30 obiad w sali wiwarium Muzeum Wigier.
   

  

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dyskusja będzie prowadzona również po obiedzie.