Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

Nr 4/2011

   

Z życia WPN-u

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Zima w jeziorach

Fotoreportaż

Puszcza Augustowska
i jej nazewnictwo
w przeszłości

Miejsca pamięci (2)

Małe jest piękne

Wiadomości lokalne

Rozmaitości

Redakcja

ANKIETA ! 

Początek numeru

  Strona główna

Nr 4/2011

 

  

  

Katarzyna Łukowska, Jarosław Borejszo

  

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY i ŚRODOWISKA

 

  

W dniu 27 września WPN zorganizował podsumowanie sezonu turystycznego 2011. Przedstawiciele firm świadczących usługi turystyczne oraz osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne w czasie wyjazdu terenowego mogły pogłębiać wiedzę o Suwalszczyźnie. Uczestnicy zapoznali się z nowymi atrakcjami turystycznymi w okolicach Puńska, odwiedzili osadę jaćwiesko-pruską we wsi Oszkinie oraz Ogród Bajek w Kaletniku. Miłym akcentem, a jednocześnie dopełnieniem poznawania Suwalszczyzny, była degustacja potraw lokalnych, wykonywanych tradycyjnymi metodami, według dawnych receptur.

  

Osada prusko-jaćwieska zaprasza gości od 2 lat.

Fot. Paulina Pajer-Giełażys

  

W dniu 29 września odbyło się spotkanie z mieszkańcami parku i warsztaty kulturowe, których tematem były dawne zawody i rzemiosła na terenie Suwalszczyzny. Chcieliśmy zwrócić uwagę na wymierający zawód garncarza. Uczestnicy wysłuchali prelekcji oraz obejrzeli film pt.: „Garnki ze Studzianego Lasu”. Cieszy nas bardzo, że spotkania z mieszkańcami dają nam możliwość wzajemnego poznania i wspólnego nabierania nowych umiejętności. Po części teoretycznej i dyskusji były zajęcia praktyczne – warsztaty ceramiczne. Podczas warsztatów uczyliśmy się różnych metod lepienia naczyń z gliny i sprawdzaliśmy swoją zręczność posługiwania się kołem garncarskim.

  

Warsztaty garncarskie. Fot. Katarzyna Łukowska

  

Co przed nami… Dla grup starszych proponujemy warsztaty o tematyce przyrodniczej. Będą one związane ze zwierzęciem herbowym parku, czyli z bobrem.

  

W grudniu odbędą się warsztaty kulturowe związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz podsumowujące projekt spotkania z samorządami powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, które leżą na terenie parku.

  

Na początku grudnia czekają na nas warsztaty kulturowe. Tym razem na spotkania zaprosimy najmłodsze grupy wiekowe z naszych przedszkoli i szkół. Mamy nadzieję, że frekwencja dopisze. Tematem zajęć będzie wykonywanie kartek świątecznych z materiałów ekologicznych.

  

  

  

  

 

  

Warsztaty świąteczne.

Fot. Katarzyna Łukowska

  

14 grudnia odbędzie się również podsumowanie projektu „Kwartalnik Wigry jako narzędzie edukacji mieszkańców Wigierskiego Parku Narodowego i jego okolic” – ocenimy, co udało nam się zrobić i jakie osiągnęliśmy efekty. Zaprosimy na nie uczestników projektu: przedstawicieli miejscowych samorządów, osoby działające w branży turystycznej, dyrektorów szkół, rolników. Podsumujemy nie tylko miniony rok, lecz także przedstawimy plany na przyszłość. Spotkanie będzie okazją do przedstawienie aktualnego stanu pracy nad planem ochrony parku oraz wysłuchania prelekcji na temat wykorzystania w pracach nad tym planem, Systemu Informacji Geograficznej.

 

W ramach projektu „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” wykonano projekt systemu informacji przestrzennej oraz zdjęcia lotnicze, ortofotomapę i numeryczny model terenu. Spośród innych zadań najbardziej zaawansowane są prace nad „Operatem ochrony ekosystemów leśnych”. Zakończono już terenową taksację drzewostanów. Obecnie trwa wprowadzanie zebranych opisów do cyfrowej bazy danych.

W IV kwartale 2011 roku będą zakończone następujące zadania:
 wykonanie mapy numerycznej Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”;
 stworzenie bazy danych opisowych i geo- metrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edu- kacyjnej oraz bazy danych zawartych w starym "Operacie glebowo-siedliskowym";
 przygotowanie modernizacji operatu geo- dezyjnego ewidencji gruntów oraz uporządkowanie stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa w obrębie Czerwonego Krzyża.

W październiku zostały zawarte umowy na świadczenie usług recenzenta-eksperta. Głównym zadaniem czterech wybranych specjalistów z różnych dziedzin będzie czuwanie nad prawidłowością tworzenia planów ochrony pod względem merytorycznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo- wisko, w ramach działania 5.3, priorytetu V.

  

  

  

Więcej o projektach na stronie:

http://www.wigry.win.pl/inf_i_rozw/

   

  

Przypominamy, że na stronie WPN-u
(www.wigry.win.pl/kronika/wigry_ankieta.htm) zamieściliśmy ankietę dotyczącą kwartalnika oraz dodatków – „Na miedzy” i „Wigierka”. Gorąco zachęcamy do jej wypełnienia. Napływające odpowiedzi, uwagi i oceny są dla nas bardzo cenne, gdyż wskazują na Państwa potrzeby i oczekiwania, przyczyniając się do doskonalenia naszych wydawnictw.

Wszystkie wydania kwartalnika i dodatków są dostępne w witrynie internetowej parku, a od jesieni 2009 r. można poprzez Internet otrzymać je także w postaci plików PDF.

  

  

 Materiały przygotowali:  Katarzyna Łukowska, Jarosław Borejszo

   

  

  

 

indeks tematyczny "WIGRY" home Wigierski PN spis treści następny artykuł